UA-56202873-1

INDAR KAUR (SARJIT KAUR) JITO D/O LATE DEWA SINGH 3.3.1939 - 20.3.2023

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥Jeha Chiri Likhya Teha Hukam Kamaeh, Ghale Aave Naanka...

SARJIT KAUR D/O JAGINDER SINGH 1.2.1939 - 17.3.2023 A Mother's Love...

KARTAR SINGH GILL PJK PPN A/L LATE JAGIR SINGH GILL 25.9.1954 - 17.3.2023

ISHWINDER SINGH S/O LATE SARDAR MANJIT SINGH BUDWAL 11.06.1998 - 15.03.2023

1st Barsi | Jodh Mela & Sahej Path Da Bhog

“Ghale Aave Nanka Sade Uthi Jaye, Gurmukh Janam Savaar Dargeh Chaleya,Sachi Dargah Jaye Sache...

GIAN SINGH S/0 LATE UJAGAR SINGH 15.10.1942 - 13.3.2023 Age: 81

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚਲਿਆ॥ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ਸਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ॥Gurmukh Janam Savār Dargah Chaliā॥ Sachee Dharageh Jae Sacha Pirr Malia||(Bhai Gurdas, Var 19, Pauri 14)

PRATAP LALL SINGH 24.2.1950 - 11.3.2023 Village: Bhatrana, Hoshiarpur