UA-56202873-1

Jehya Chiri Likheya, Teyha Hukam KamaheyGhaley Aavey Nanka, Sadhey Utthi Jahey

FIRST BARSI SARDAR MANJIT SINGHs/o late Sdr. Chanan Singh & late Mdm Pertab Kaur 15.9.1939 —...

HARNIK SINGH A/L KARNAIL SINGH 10.1.1949 - 6.5.2022 Village: Shergar, Bathinda

 Ghaley Aavey Nanka, Sadhey Utthi Jahey ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ...

KEHAR SINGH KHAIRA (DEEPA) S/O LATE GURDIT SINGH & LATE UTTAM KAUR (BIBI)

In Loving Memory SDRN HARBAJAN KAUR SIDHU D/O LATE MAGAR SINGH AND LATE BHAGWANT...

SARAJIT KAUR PARMAR ( BEDOH ) 5.5.1942 - 24.4.2022

Jehya Chiri Likheya, Teyha Hukam KamaheyGhaley Aavey Nanka, Sadhey Utthi Jahey ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ...

Jehya Chiri Likheya, Teyha Hukam KamaheyGhaley Aavey Nanka, Sadhey Utthi Jahey ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ...

MATA JOGINDER KAUR 18.5.1939 - 30.4.2022 Husband: Late Moktiar Singh