UA-56202873-1

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚਲਿਆ॥ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ਸਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ॥Gurmukh Janam Savār Dargah Chaliā॥ Sachee Dharageh Jae Sacha Pirr Malia||(Bhai Gurdas, Var 19, Pauri 14)

SARDARNI HARJIT KAUR D/O LATE SARDAR SWARAN SINGH (PUSING) Husband: Sardar Pajan Singh s/o...

PRATAP LALL SINGH 24.2.1950 - 11.3.2023 Village: Bhatrana, Hoshiarpur

PRITAM KAUR D/O LATE TEJA SINGH 2.9.1944 - 23.3.2023 Village: Moga,...

SURESH SURINDER SINGH DEOL @ BOTAK S/O HATAR SINGH 10.11.1975 - 10.3.2023

In Loving Memory of LATE SARINDER KAUR (CINDY) d/o Late Sohan...

BHAJAN KAUR SIDHU W/O LATE LATCHMAN SINGH 30.5.1940 - 7.2.2023 Village...

Khale Aave Nanka Sade Uth Jayeਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Khale Aave Nanka Sade Uth Jayeਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

MATA DALEEP KAUR 18 April 1933 - 9 March 2023 Waheguruji...