UA-56202873-1
Dr. Tarunjit Singh Butalia_Pakistan visit_02

Dr. Tarunjit Singh Butalia_Pakistan visit_02

Qawwals_Baba Fariduddin Ganjeshakar shrine_Pakpattan Pakistan_Dr. Tarunjit Singh Butalia