UA-56202873-1

SASKAAR / CREMATION: 4pm, 14 Nov 2019 (Thursday) at Hindu Crematorium Simpang Lima, Jalan Bukit Kubur Kawasan 1, Klang 41000, Selangor. Cortege will leave residence No.71,...

AKHAND PATH: 15 - 17 November 2019 at Gurdwara Sahib Melaka (commences at 9am, 15th). KIRTAN & PATH DA BHOG: 17 Nov 2019 (Sunday) 9am-12pm,...

PATH DA BHOG: 17 November (Sunday) 9.30am-11.30am, at Gudwara Sahib Tatt Khalsa followed by Guru Ka Langgar | Malaysia ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥ Tera kiya mitha lagee   SARJIT...

Akhand Path prayers will commence on Friday, 22 November 2019 @ 9am at Gurdwara Sahib Bidor, Perak followed by Sahej Path Da Bhog and...

PATH DA BHOG: Wadda Gurdwara Sahib, Jalan Kg Pandan, Kuala Lumpur, tomorrow Sunday 17th November - 9am to 12 noon. Guru ka Langgar will be served | Malaysia BEANT...

PATH DA BHOG: 10 Nov 2019 (Sunday), 10am to 12 pm, at Gurdwara Sahib Tapah | Malaysia BIBI SUVINDAR KAUR D/O BELNANTAR SINGH (Chenderiang, Tapah) Paath da Bhog: 10...

Saskaar: 3pm on 14 March 2017 (Tuesday) at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur | Malaysia Dawinder Kaur a/p Late Mukhtar Singh Birth: 27 March 1972 Departed: 13 March 2017 Father: Late Mukhtar Singh...

PATH DA BHOG: 9 November 2019 (Saturday), 10am to 12pm, at Gurdwara Sahib Port Klang |Malaysia ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥ Tera kiya mitha lagee GURDIAL SINGH SANDHU S/O TELOK SINGH Husband of late Basant...

1st YEAR BARSI: 24 November 2019 (Sunday) at the Gurdwara Sahib Tatt Khalsa, Kuala Lumpur from 9.30 am to 11.30 am followed by Guru Ka...

PATH DA BHOG: 26 October 2019 (Saturday), from 10am-12pm, at Gurdwara Sahib Serdang | Malaysia JAGJIT SINGH BHATT S/O GURDIAL SINGH (JAY BHATT) We will miss you everyday, Jay....