ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ!  | I Won’t Go To The Gurdwara Again…

0
702
 
Punjabi Translation By Dr Rajwant Singh | OPINION

ਇਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ …”ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ..”

ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ?”

ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ: “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡੀ ਹਨ …”

ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ: “ਠੀਕ ਹੈ … ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?”

ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ: “ਹਾਂ .. ਉਹ ਕੀ ਹੈ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪਲੀਜ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ । ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡੁਲਣ ਦੇਣਾ।”

ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ: “ਹਾਂ … ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ.”

ਫਿਰ …ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ|”

ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ:

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ?

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ?

3. ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ?

ਓਹ ਕੇਹਂਦੀ: “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ? …. ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ; ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੁਲੇ ਨਾ।”

ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ … ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਰੱਬ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ।

ਧੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

A daughter went to her father and said: “I won’t be going to Gurudwara anymore..”

The father said: “Iay I ask why?”

She said: “When I go there All I see is people on their mobile phones during service and kirtan, some are gossiping, some just are not living with integrity, they are all just hypocrites…”

Father became silent, and then said: “OK… can I ask you to do something for me before you make your final decision?”

She said: “Yes.. what’s that?”

He said: “Please take a glass of water and walk around the Gurdwara Sahib two times; but you mustn’t let water fall out of the glass.”

She said: “Yes… I can definitely do that.”

Then…She came back and said: “It’s done and here is the glass of water”

He asked her three questions:

1. Did you see anybody on their phone?

2. Did you see anybody gossiping?

3. Was anybody living without Integrity?

She said: “How could I have seen anyone else?…. I didn’t see anything; All I was focused on was the glass and the water within it., making sure the water never dropped.”

He told her: “When you go to  Gurdwara Sahib Ji, this is what you should do… you should be simply focusing, thinking and connecting to Waheguru Ji (God), and see how you can progress and help yourself to help others.. this is so that YOU don’t ever FALL in life.”

The daughter thanked her father for helping her understand the inner learning of the essence of our focus with Wahiguru Ji. – Source: Unknown

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: editor@asiasamachar.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here |

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY